Uy tính - chất lượng - giá hợp lý

Bảng giá in giấy tiêu đề
Giấy tiêu đề in offset kích thướt A4 in 1 mặt giấy F80, F100 gsm
Số lượng
Giá
Thời gian
1,000 tờ
1.200.000
2.000 tờ
1.600.000
2-3ngày
3.000 tờ
2.100.000
4.000 tờ
2.500.000
5.000 tờ
2.800.000
10.000 tờ
4.300.000


Giấy tiêu đề in offset kích thướt A4 in 1 mặt giấy F120 gsm
Số lượng
Giá
Thời gian
1,000 tờ
1.300.000
2.000 tờ
1.800.000
2-3ngày
3.000 tờ
2.500.000
4.000 tờ
3.000.000
5.000 tờ
3.300.000
10.000 tờ
4.800.000


In số lượng nhiều in dich vụ vùi lòng liên hệ để có giá tốt: Call: 0869 60 70 60 Zalo: 0869 60 70 60 Skype: innhanhex
 
Chất lượng in tốt nhất
Thời gian nhanh nhất
Giao hàng miễn phí