Uy tính - chất lượng - giá hợp lý

In giấy siêu âm, in giấy điện tâm đồ,...


In giấy siêu âm, in giấy điện tâm đồ,...
Sl: >1000 to
KT: A4
Giấy: F100, F120
In giấy siêu âm, in giấy điện tâm đồ,... in offset kích thướt A4 in 1 mặt giấy F100 gsm
Số lượng
Giá
Thời gian
1,000 tờ
1.200.000
2.000 tờ
1.600.000
2-3ngày
3.000 tờ
2.100.000
4.000 tờ
2.500.000
5.000 tờ
2.800.000
10.000 tờ
4.300.000


In giấy siêu âm, in giấy điện tâm đồ,... in offset kích thướt A4 in 1 mặt giấy F120 gsm
Số lượng
Giá
Thời gian
1,000 tờ
1.300.000
2.000 tờ
1.800.000
2-3ngày
3.000 tờ
2.500.000
4.000 tờ
3.000.000
5.000 tờ
3.300.000
10.000 tờ
4.800.000
In số lượng nhiều in dich vụ vùi lòng liên hệ để có giá tốt: Call: 0869 60 70 60 Zalo: 0869 60 70 60 Skype: innhanhex
 
Chất lượng in tốt nhất
Thời gian nhanh nhất
Giao hàng miễn phí