Uy tính - chất lượng - giá hợp lý

In giá rẻ

Bảng giá in tờ rơi giá rẻ giấy C100gsm in 2 mặt không màng
Kích thước
10 x 14.5cm
9.5 x 20cm
A5    (14.5x21cm)
A4
(21x 29cm)
A3
(29x42cm)
1.000 tờ
450.000
Call
2.000 tờ
490.000
750.000
3.000 tờ
530.000
    1,200,000
4.000 tờ
570.000
800.000
5.000 tờ
1.700.000
6.000 tờ
850.000
    1,250,000
8.000 tờ
900.000
10.000 tờ
1.750.000
2.900.000
15.000 tờ
1.800.000
20.000 tờ
1.850.000
Thời gian
1 đến 2 ngày

Bảng giá in tờ rơi giá rẻ giấy C150gsm in 2 mặt không màng
Kích thước
10 x 14.5
9.5 x 20
A5 (14.5x21)
A4    (21x29)
A3
(29x42)
1.000 tờ
600.000
1.00.000
2.000 tờ
650.000
1.000.000
1.700.000
3.000 tờ
650.000
   1.700.000
4.000 tờ
650.000
1.100.000
5.000 tờ
2.000.000
3.200.000
6.000 tờ
1.100.000
   1.750.000
8.000 tờ
1.150.000
10.000 tờ
2.100.000
3.200.000
12.000 tờ
  1.800.000
15.000 tờ
2.150.000
16.000 tờ
20.000 tờ
2.200.000
3.300.000
30.000 tờ
3.400.000
40.000 tờ
3.500.000
Thời gian
1 đến 2 ngày

Bảng giá in tờ rơi giá rẻ giấy C200gsm in 2 mặt không màng
Kích thước
10 x 14.5
9.6 x 20
A5 (14.5x21)
A4
(21x29)
A3
(29x42)
500 tờ
900.000
1.700.000
1.000 tờ
 950.000
1.100.000
2.000.000
2.000 tờ
1.300.000
2.000.000
3.700.000
3.000 tờ
1.300.000
2.300.000 
4.000 tờ
1.350.000
2.050.000
5.000 tờ
3.400.000
6.000 tờ
2.050.000
8.000 tờ
10.000 tờ
3.500.000
6.200.000
Thời gian
1 đến 2 ngày

In  giấy B300 không cán màng
A5
A4
A3
500 tờ
550,000
1,100,000
2,050,000
1.000 tờ
750,000
1,550,000
2,450,000
2.000 tờ
1,350,000
2,600,000
3,650,000
Thời gian
1 đến 2 ngày có hàng


In  giấy B300 cán màng mờ
A5
A4
A3
500 tờ
600,000
1,200,000
2,200,000
1.000 tờ
800,000
1,680,000
2,800,000
2.000 tờ
1,450,000
2,700,000
4,800,000
Thời gian
1 đến 2 ngày có hàng
In số lượng nhiều in dich vụ vùi lòng liên hệ để có giá tốt: Call: 0869 60 70 60 Zalo: 0869 60 70 60 Skype: innhanhex
 
Chất lượng in tốt nhất
Thời gian nhanh nhất
Giao hàng miễn phí