Uy tính - chất lượng - giá hợp lý

In thiệp, Phiếu quà tặng, Gift Voucher, in giá rẻ


In thiệp , in voucher giá rẻ không cán màng
In thiệp, Voucher, phiếu bảo hành, in giá rẻ  |   Giấy: B 300gsm    |   In 2 mặt |   không cán màng
Kích thước
500 tờ
1.000 tờ
2.000 tờ
Bảng giá cấn 1 đường
Cấn 500 tờ 140,000
Cấn 1000 tờ 200,000
Cấn 2000 tờ 300,000
20 x 20 cm
750,000
1,170,000
2,280,000
18x22 cm
550,000
820,000
1,280,000
13 x 18 cm
480,000
660,000
1,140,000
11 x 21 cm
480,000
660,000
1,140,000
9 x 16 cm
270,000
400,000
630,000
10 x 13 cm
360,000
460,000
720,000
11 x 18 cm
360,000
460,000
720,000
9 x 11 cm
180,000
260,000
420,000
9 x 20 cm
320,000
520,000
760,000
5.4 x 18 cm
180,000
260,000
380,000
9 x 39 cm
590,000
880,000
1,350,000
11x42 cm
900,000
1,300,000
1,900,000
15x30 cm
1,080,000
1,560,000
2,280,000
 Thời gian
1 đến 2 ngày
In thiệp , in voucher giá rẻ cán màng mờ
In thiệp, Voucher, phiếu bảo hành, in giá rẻ  |   Giấy: B 300gsm    |   In 2 mặt |   cán màng mờ 2 mặt
Kích thước
500 tờ
1.000 tờ
2.000 tờ
Bảng giá cấn 1 đường
Cấn 500 tờ 140,000
Cấn 1000 tờ 200,000
Cấn 2000 tờ 300,000
20 x 20 cm
780,000
1,380,000
2,340,000
18x22 cm
600,000
900,000
1,400,000
13 x 18 cm
490,000
840,000
1,200,000
11 x 21 cm
490,000
840,000
1,200,000
9 x 16 cm
300,000
420,000
660,000
10 x 13 cm
380,000
560,000
800,000
11 x 18 cm
380,000
560,000
800,000
9 x 11 cm
200,000
280,000
440,000
9 x 20 cm
350,000
520,000
780,000
5.4 x 18 cm
190,000
280,000
400,000
9 x 39 cm
630,000
940,000
1,450,000
11x42 cm
950,000
1,400,000
2,000,000
15x30 cm
1,140,000
1,680,000
2,400,000
 Thời gian
1 đến 2 ngày

In số lượng nhiều in dich vụ vùi lòng liên hệ để có giá tốt: Call: 0869 60 70 60 Zalo: 0869 60 70 60 Skype: innhanhex
 
Chất lượng in tốt nhất
Thời gian nhanh nhất
Giao hàng miễn phí