Uy tính - chất lượng - giá hợp lý

In banner, in tờ gấp khổ dài


In nhanh banner 1 mặt

In Banner 1 mặt khổ in 30 x 63cm giấy C250 gsm

5 tờ

10 tờ

20 tờ

30 tờ

40 tờ

50 tờ

100 tờ

50.000/tờ

40.000/tờ

35.000đ/ tờ

30.000đ/tờ

25.000đ/tờ

20.000đ/tờ

17.000đ/tờ

6h đến 1 ngày

6h đến 1 ngày

6h đến 1 ngày

6h đến 1 ngày

6h đến 1 ngày

6h đến 1 ngày

6h đến 1 ngày

 In tờ gấp khổ dài, tờ profile, tờ brochure

In tờ profile, tờ brochure Tờ In 2 mặt khổ in 30 x 63cm giấy C250 gsm cấn 2 đường gấp thành phẩm A4

50 tờ

100 tờ

200 tờ

300 tờ

400 tờ

500 tờ

1000 tờ

30.000/tờ

28.000/tờ

18.000đ/ tờ

16.000đ/tờ

14.000đ/tờ

11.000đ/tờ

7.200đ/tờ

6h đến 1 ngày

6h đến 1 ngày

2 đến 3 ngày

2 đến 3 ngày

2 đến 3 ngày

3 đến 4 ngày

3 đến 4 ngày


In số lượng nhiều in dich vụ vùi lòng liên hệ để có giá tốt: Call: 0869 60 70 60 Zalo: 0869 60 70 60 Skype: innhanhex
 
Chất lượng in tốt nhất
Thời gian nhanh nhất
Giao hàng miễn phí