Uy tính - chất lượng - giá hợp lý

In sổ tay, In sổ quà tặngIn sổ tay, in sổ quà tặng | KT: A5 Bìa C300gsm cán màng mờ| Ruột F70gsm 50 tờ/cuốn | Dán keo gáy
SL
50 cuốn
100 cuốn
200 cuốn
500 cuốn
Giá in ruột 1 màu đen 1 nội dung
37.000đ/cuốn
32.000đ/cuốn
25.000đ/cuốn
17.000đ/cuốn
Giá in ruột 4 màu 1 nội dung
48.000đ/ cuốn
26.000đ/cuốn
20.000đ/cuốn
11.000đ/cuốn
2 đến 3 ngày
3 đến 4 ngày
4 đến 5 ngày
trên 5 ngày

In số lượng nhiều in dich vụ vùi lòng liên hệ để có giá tốt: Call: 0869 60 70 60 Zalo: 0869 60 70 60 Skype: innhanhex
 
Chất lượng in tốt nhất
Thời gian nhanh nhất
Giao hàng miễn phí